Budowa domu bez pozwolenia wg nowego prawa budowlanego

Dziś do wybudowania domu potrzebne jest złożenie do urzędu gminy wniosku o pozwolenie na budowę. Wg Prawa budowlanego pozwolenie zostaje wydane, jeżeli teren, na którym ma powstać nieruchomość, jest uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako miejsce pod zabudowę.

Wcześniej trzeba skompletować wiele innych dokumentów, np. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponieważ jest ona wydawana w drodze decyzji, to urząd – choć powinien ją wydać niezwłocznie – może wydłużyć termin nawet do dwóch miesięcy. Zezwala na to kodeks postępowania administracyjnego. Samo uzyskanie pozwolenia na wybudowanie obiektu trwa do 30 dni.

Projekt założeń opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Wynika z niego, że nowa ustawa miałaby w całości zastąpić obecną ustawę z 1994 r. Prawo budowlane. Planowane są też spore zmiany w ustawie z 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Czytaj więcej.